معنی و ترجمه کلمه متهور در اقدام به کارهاى مهم به انگلیسی متهور در اقدام به کارهاى مهم یعنی چه

متهور در اقدام به کارهاى مهم

enterprising

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها