معنی و ترجمه کلمه مته اى که با فشار دست یا ماشین چیزى را حفر مى کند به انگلیسی مته اى که با فشار دست یا ماشین چیزى را حفر مى کند یعنی چه

مته اى که با فشار دست یا ماشین چیزى را حفر مى کند

drill press

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها