معنی و ترجمه کلمه مته دستى مخصوص سوراخ کردن سنگ به انگلیسی مته دستى مخصوص سوراخ کردن سنگ یعنی چه

مته دستى مخصوص سوراخ کردن سنگ

jackhammer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها