معنی و ترجمه کلمه متواتر به انگلیسی متواتر یعنی چه

متواتر

subalternate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها