معنی و ترجمه کلمه متوازن به انگلیسی متوازن یعنی چه

متوازن

balanced
concordant
isochronal
isochronous
well conditioned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها