معنی و ترجمه کلمه متوجه به بالا به انگلیسی متوجه به بالا یعنی چه

متوجه به بالا

acroscopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها