معنی و ترجمه کلمه متوجه به خدا به انگلیسی متوجه به خدا یعنی چه

متوجه به خدا

theocentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها