معنی و ترجمه کلمه متورم کردن به انگلیسی متورم کردن یعنی چه

متورم کردن

swell

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها