معنی و ترجمه کلمه متوقف ساختن به انگلیسی متوقف ساختن یعنی چه

متوقف ساختن

cry down
lay off
pt down
slap down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها