معنی و ترجمه کلمه متکى به خود به انگلیسی متکى به خود یعنی چه

متکى به خود

self dependent
substantive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها