معنی و ترجمه کلمه مثبت بودن به انگلیسی مثبت بودن یعنی چه

مثبت بودن

positivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها