معنی و ترجمه کلمه مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن و قدقد کردن به انگلیسی مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن و قدقد کردن یعنی چه

مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن و قدقد کردن

goose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها