معنی و ترجمه کلمه مثل غاز به انگلیسی مثل غاز یعنی چه

مثل غاز

anserine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها