معنی و ترجمه کلمه مثل پى شدن به انگلیسی مثل پى شدن یعنی چه

مثل پى شدن

toughen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها