معنی و ترجمه کلمه مجاب کننده به انگلیسی مجاب کننده یعنی چه

مجاب کننده

persuasive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها