معنی و ترجمه کلمه مجتمع به انگلیسی مجتمع یعنی چه

مجتمع

complex
integrated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها