معنی و ترجمه کلمه مجددا ادعا کردن به انگلیسی مجددا ادعا کردن یعنی چه

مجددا ادعا کردن

re claim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها