معنی و ترجمه کلمه مجدر به انگلیسی مجدر یعنی چه

مجدر

variola
variolous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها