معنی و ترجمه کلمه مجذوب به انگلیسی مجذوب یعنی چه

مجذوب

engross
engrossed
hepped up
rapt
spellbound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها