معنی و ترجمه کلمه مجراى فاصل به انگلیسی مجراى فاصل یعنی چه

مجراى فاصل

interface channel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها