معنی و ترجمه کلمه مجراى لنف به انگلیسی مجراى لنف یعنی چه

مجراى لنف

duct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها