معنی و ترجمه کلمه مجراى نیم درشته اى به انگلیسی مجراى نیم درشته اى یعنی چه

مجراى نیم درشته اى

half duplex channel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها