معنی و ترجمه کلمه مجرد به انگلیسی مجرد یعنی چه

مجرد

absolute
abstract
bachelor
celibate
discrete
immaterial
incorporeal
lone
noumenon
single
solitary
wifeless

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها