معنی و ترجمه کلمه مجزا و منفرد به انگلیسی مجزا و منفرد یعنی چه

مجزا و منفرد

lone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها