معنی و ترجمه کلمه مجسمه اى که سر و دست و پاى آن سنگى و بقیه اش چوب باشد به انگلیسی مجسمه اى که سر و دست و پاى آن سنگى و بقیه اش چوب باشد یعنی چه

مجسمه اى که سر و دست و پاى آن سنگى و بقیه اش چوب باشد

acrolith

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها