معنی و ترجمه کلمه مجسمه سازى به انگلیسی مجسمه سازى یعنی چه

مجسمه سازى

imagery
plastic
sculpture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها