معنی و ترجمه کلمه مجلس مبعوثان به انگلیسی مجلس مبعوثان یعنی چه

مجلس مبعوثان

house of commons
house of representatives

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها