معنی و ترجمه کلمه مجله اى که دوماه یکبار منتشر مى شود به انگلیسی مجله اى که دوماه یکبار منتشر مى شود یعنی چه

مجله اى که دوماه یکبار منتشر مى شود

bimonthly


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها