معنی و ترجمه کلمه مجله به انگلیسی مجله یعنی چه

مجله

gazette
journal
magazine
review

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها