معنی و ترجمه کلمه مجموعه معارف و فرهنگ یک قوم و نژاد به انگلیسی مجموعه معارف و فرهنگ یک قوم و نژاد یعنی چه

مجموعه معارف و فرهنگ یک قوم و نژاد

lore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها