معنی و ترجمه کلمه مجموعه منظم به انگلیسی مجموعه منظم یعنی چه

مجموعه منظم

regular set

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها