معنی و ترجمه کلمه مجموعً به پیمانه دو به انگلیسی مجموعً به پیمانه دو یعنی چه

مجموعً به پیمانه دو

modulo two sum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها