معنی و ترجمه کلمه مجهز نشده به انگلیسی مجهز نشده یعنی چه

مجهز نشده

unsprung

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها