معنی و ترجمه کلمه محاط کردن به انگلیسی محاط کردن یعنی چه

محاط کردن

belay
embed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها