معنی و ترجمه کلمه محاوره اى به انگلیسی محاوره اى یعنی چه

محاوره اى

colloquial
conversational
dialogic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها