معنی و ترجمه کلمه محاکمه صحرایى به انگلیسی محاکمه صحرایى یعنی چه

محاکمه صحرایى

drumhead court martial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها