معنی و ترجمه کلمه محبت آمیز به انگلیسی محبت آمیز یعنی چه

محبت آمیز

loving
tender

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها