معنی و ترجمه کلمه محبوب به انگلیسی محبوب یعنی چه

محبوب

beloved
chary
cuddlesome
darling
dear
favorite
gracioso
honey
lief
lovable
love some
loveable
loving
popular
soul mate

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها