معنی و ترجمه کلمه محترق شونده به انگلیسی محترق شونده یعنی چه

محترق شونده

fulminant
fulminating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها