معنی و ترجمه کلمه محترمانه به انگلیسی محترمانه یعنی چه

محترمانه

deferential

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها