معنی و ترجمه کلمه محترم به انگلیسی محترم یعنی چه

محترم

honorable
matronly
respectable
reverent
venerable
worshipful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها