معنی و ترجمه کلمه محدب الطرفین به انگلیسی محدب الطرفین یعنی چه

محدب الطرفین

biconvex
pandurate
panduriform

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها