معنی و ترجمه کلمه محدب الطرفین به انگلیسی محدب الطرفین یعنی چه

محدب الطرفین

biconvex
pandurate
panduriform


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها