معنی و ترجمه کلمه محرم اسرار به انگلیسی محرم اسرار یعنی چه

محرم اسرار

confidant
privy
secretary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها