معنی و ترجمه کلمه محرومیت به انگلیسی محرومیت یعنی چه

محرومیت

bereavement
deprivation
exclusion
privation
proscription
reprobate
vitiosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها