معنی و ترجمه کلمه محروم از مزایاى اجتماعى و اقتصادى به انگلیسی محروم از مزایاى اجتماعى و اقتصادى یعنی چه

محروم از مزایاى اجتماعى و اقتصادى

underprivileged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها