معنی و ترجمه کلمه محرک خارجى به انگلیسی محرک خارجى یعنی چه

محرک خارجى

exteroceptive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها