معنی و ترجمه کلمه محزون به انگلیسی محزون یعنی چه

محزون

despondent
doleful
hanging
lugubrious
minor
pensive
plaintive
sad
somber
sombre
tragic
triste
tristful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها