معنی و ترجمه کلمه محصول زوال و فساد تدریجى سلول به انگلیسی محصول زوال و فساد تدریجى سلول یعنی چه

محصول زوال و فساد تدریجى سلول

lysate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها