معنی و ترجمه کلمه محصول مصنوعى به انگلیسی محصول مصنوعى یعنی چه

محصول مصنوعى

artefact
artifact

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها