معنی و ترجمه کلمه محفظه نگاهدارى گاز به انگلیسی محفظه نگاهدارى گاز یعنی چه

محفظه نگاهدارى گاز

gasholder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها